GBM webdesign 2011
voor alle evenementen geld ijs en weder dienende
Jaarlijkse ledenvergadering Vrijdag 7 december 2018 om 20.00 uur in Café Restaurant de Hinde  te Hindeloopen Pauze met gratis verloting Gast spreker : Eelke Lok Eelke is een kritische Journalist die voor diverse media gewerkt heeft. Hij is nu met pensioen, mar noch net útteld. Zijn columns verschijnen nog met regelmaat in diverse media.    Iedereen die de IJsclub een warm hart toe draagt is van harte welkom.
150 Jaar  Home Uitslagen In de Media Bestuur Agenda Siep's archief Agenda