GBM webdesign 2011 Op deze pagina’s staan alle knipsels, foto’s en krantenberichten die Siep van Elselo heeft verzameld in de jaren dat hij secretaris van de IJsclub is geweest. Als iemand nog mooie knipsels heeft van heden of verleden over onze ijsclub dan kunt u die langs brengen op Tuinen 16. Gerke de Jong